KNJIGA SAŽETAKA I PLENARNIH PREDAVANJA DOSTUPNA ON_LINE - OVDJE! (PDF 1.333 KB)

Odabrani radovi biti će objavljeni u ACS-Agriculturae conspectus scientificus.
Članci koji nisu odabrani za objavu u posebnom broju ACS-a, biti će objavljeni u obliku sažetaka u elektronskoj knjizi sažetaka simpozija.


ROK ZA PREDAJU RADOVA - 30. svibnja 2011 

UPUTE ZA AUTORE

PREDAJA RADOVA

Radovi trebaju biti poslani na sljedeću adresu elektroničke pošte: asdpapers@agr.hr

Rukopisi se zaprimaju u .doc formatu (MS Word 2003) pripremljeni prema uputama za autore i primjeru koji možete naći ovdje (.doc 43 KB).

Tablice i ilustracije trebaju biti uključeni u rukopis, ali i spremljeni u zasebne datoteke koje treba poslati uz rukopis. Molimo vas, pripremite svoje ilustracije prema uputama navedenim na ovoj stranici. Znanstveni odbor 19. ASD uzima za pravo povrat rukopisa i ilustracija koji nisu odgovarajuće oblikovani, na popravak. 

PRIPREMA RUKOPISA

Veličina rukopisa je ograničena na maksimalno 8 stranica, uključujući tablice i ilustracije.

Rukopis treba biti:
- pripremljen u .doc formatu (MS Word 2003),
- spremljen tako da naziv datoteke sadržava broj sekcije, prezime autora i dodatni redni broj ukoliko autor prijavljuje više radova (npr. 2-SMITH-1.doc za John Smitha koji predaje svoj prvi rukopis za reviziju unutar sekcije 2. Hranidba životinja)
-  kontinuirano numeriranih redova,
- margina širokih 2,5 cm,
-  proreda 1,5 (čitav dokument, uključujući i sažetak te reference),
-  pisan Times New Roman fontom, veličine 12, izuzev naslova (Times New Roman 14) i ilustracija (Arial 10)
-  strukture prema opisu danom niže i u primjeru rukopisa (download .doc 43 KB)
- Puna imena autora trebaju biti npisana na sljedeći način: Ime (malim slovima), PREZIME (velikim slovima) i odvojena zarezima.
- Institucije kojima autori pripadaju trebaju biti pokazane eksponentom iza prezimena (npr. Ime PREZIM
E1, Ime PREZIME2).
-  Institucije treba zapisati s brojem institucije ispred imena institucije i pune poštanske adrese (npr. 1 ImeInstitucije, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska; 2 ImeInstitucije Heinzlova 55, 10000 Zagreb, Hrvatska).
- Kontakt autor treba biti označen asteriskom (npr. Ime PREZIME1, Ime PREZIME*2). 
- Kontakt detalji autora trebaju sadržavati punu poštansku adresu, puni broj telefona i adresu elektroničke pošte, prema primjeru (.doc 43 KB).

Naslov
Naslov bi trebao sažeto opisati sadržaj rada. Koristite samo riječi koje snažno asociraju na sadržaj rada. Naslov mora biti jasan, ne predugačak i spominjati vrstu ili pasminu životinja koje su proučavane, ukoliko je to odgovarajuće.

Sažetak
Sažetak mora biti jasan, opisan i ne duži od 1500 znakova uključujući i razmake. Treba obrazložiti svrhu rada. Priložite i četiri ili pet ključnih riječi.
Iza sažetka slijede:
- Cilj istraživanja
- Materijali i metode
- Rezultati i rasprava
- Zaključci

Reference
Sve publikacije citirane u tekstu trebaju se nalaziti u popisu referenci.
Provjerite da su autorova prezimena ispravno napisana i identična u tekstu i popisu referenci.
U tekstu se pozovite na prezime autora (bez inicijala imena) i godinu publikacije. Ako se u tekstu pozivate na rad dvoje ili više autora, koristite prezime prvog autora iza čega dolazi "et al.".
Reference koje se citiraju zajedno u tekstu uredite kronološki.

Popis referenci treba biti uređen prema abecednom redu autorovih prezimena i kronološki prema autoru. Ukoliko se neki autor u popisu referenci spominje u samostalnim radovima i radovima s koautorima, potrebno je popis referenci urediti na sljedeći način: samostalne publikacije autora; publikacije istog autora s jednim koautorom; publikacije istoga autora sa više od jednog koautora. Publikacije istih autora izdane iste godine navode se kao 1975a, 1974b, itd.
Koristite sljedeći sustav za uređivanje svog popisa referenci:
Časopisi:
Johansson K., Kennedy B. W., Quintom M. (1993). Prediction of breeding values and dominance effects from mixed models with approximations of the dominance relationship matrix. Livest Prod Sci 34: 213- 223
Knjige:
Kempthorne O. (1957). An introduction to genetic statistics. John Wiley and Sons, New York 
Knjige s više autora:
Kennedy B. W. (1990). Use of mixed model methodology in analysis of designed experiments. In: Advances in Statistical Methods for Genetic Improvement of Livestock (D Gianola, K Hammond, eds), Springer-Verlag, Berlin, 77-97
Zbornici simpozija, posebna izdanja i slično:
Uimari P., Kennedy B.W. (1990). Mixed model methodology to estimate additive and dominance genetic values under complete dominance. In: Hill WG, Thompson R, Wooliams JA (eds) Proc 4th World Congr Genet Appl Livestock Prod, vol 13. Edinburgh, Scotland, pp 297-300 

Prihvaćeni radovi koji još nisu publicirani se referenciraju kao: "in press".

Zahvale
Zahvale i dodatne informacije vezane uz financiranje istraživanja.

PRIPREMA ILUSTRACIJA

Tablice i ilustracije trebaju biti uključene u rukopis, ali i spremljene zasebno u datoteke koje prilažete rukopisu pri slanju elektroničkom poštom na asdpapers@agr.hr

Tablice
Treba izbjegavati velike tablice. Izmjenite raspored kolona i redova kako biste smanjili dimenzije svoje tablice ukoliko je potrebno. Ukoliko trebate prikazati veliku količinu podataka prokušajte podijeliti svoju tablicu u dvije ili tri manje tablice.
Tablice trebaju biti:
- uključene u tekst na mjestu koje smatrate prikladnim
- također, spremljene u zasebnu datoteku koristeći sljedeći format imena: BrojSekcije-Prezime-BrojRukopisa-Tab-BrojTablice.ekstenzija (npr. 2-SMITH-1-Tab-1.tiff za prvu tablicu u prvom rukopisu Johna Smitha predanom za sekciju 2. Hranidba životinja) 
- numerirane prema redosljedu pojavljivanja u tekstu (Tekst treba uključivati reference svih uloženih/priloženih tablica) 
- imati kratko i jasno ime (Arial 10)
- imati kratko i jasno ime kolona
- bez vertikalnih linija za odvajanje kolona. Umjesto toga ostavite više razmaka. 
- standardne kratice mjernih jedinica prikažite među zagradama.

Ilustracije
Sve ilustracije (linijski crteži, grafovi, fotografije) trebaju biti uloženi u rukopis na mjestu koje smatrate odgovarajućim, ali i spremljeni u zasebnu datoteku i poslani zajedno s rukopisom elektroničkom poštom. 
Fotografije su prihvatljive samo u slučaju da imaju kvalitetan kontrast i intenzitet. Kompjuterski crteži (u boji i crno-bijeli) su prihvatljivi.

Ilustracije:
-  Crtani tekst u ilustracijama treba biti sveden na minimum i dozvoliti smanjivanje ilustracije do 50% tako da finalna veličina fonta u tisku ne bude manja od 6-8
- datoteku spremite sa sljedećim formatom imena: BrojSekcije-Prezime-BrojRukopisa-Fig-BrojIlustracije.ekstenzija (npr. 2-SMITH-1-Fig-1.tiff za prvu ilustraciju u prvom rukopisu Johna Smitha predanom za sekciju 2. Hranidba životinja) 
- numerirane prema redosljedu pojavljivanja u tekstu (Tekst treba uključivati reference svih uloženih/priloženih ilustracija) 
- imati kratko i jasno ime (Arial 10) 
- Obilježavanje ilustracije slovima treba biti konzistentno s primjerima ilustriranih publikacija objavljenih u ACS-u
- Objašnjenja slova za označavanje ilustracije trebaju biti priložena naslovu ilustracije (Arial 10)  

 Korekcije
Recenzirani rukopis biti će poslan autoru navedenom u kontaktima. Ispravljati se mogu samo greške nastale pri prijelomu, ne smiju se raditi nikakve promjene, dodavanja rukopisu. 

 

PRIPREMA POSTERA

Posteri bi trebali biti vertikalnog formata. Proporučujemo ne veći od A0 (84 x 119 cm). 


Prijava sudjelovanja, predaja radova i rezerviranje smještaja su zasebni postupci. Molimo vas, ukoliko još niste, ispunite sljedeće: 
- Prijava sudjelovanja 
- Rezervacija smještaja (.pdf 888 KB)


Ukoliko imate poteškoća pri prijavi ili drugih važnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na:
E-mail: asd@agr.hr Fax: +385 1 239 3947 Tel:+385 1 239 3992 Skype: salamon.dragica 

Početna stranica
Važni datumi